PRĘŻNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Jedną z głównych cech skutecznego przywódcy jest uczciwość, czyli jedność celów i wartości deklarowanych i faktycznie realizowanych, a także konsekwentne i bezkompromisowe przestrzeganie wyznawanych zasad i wartości.

PRĘŻNOŚĆ SPOŁECZNA

Prężność społeczna to odporność na kryzys lokalnych społeczności (takich jak np. miasto lub gmina) oraz ich zdolność do przetrwania i rozwoju w środowisku pełnym zmian i niepewności przy jednoczesnym zachowaniu swojej tożsamości.

Prężność

Resilience – czyli po polsku prężność, to temat popularny nie tylko w psychologii czy zarządzaniu, ale również w ekonomii, medycynie, czy urbanistyce. Mimo globalnej popularności koncepcji, polscy eksperci nadal szukają konsensusu w terminologii, co stwarza pewne zamieszanie.

Dlaczego prężność jest tak ważna?

Prężność osobowa

Prężność osobowa to ciągle rozwijana i udoskonalana zdolność do adekwatnego radzenia sobie, przystosowywania się i zaangażowania w sprawy życia codziennego, w zmiennych i nierzadko stresujących warunkach życia, z zachowaniem własnej tożsamości i orientacji życiowej.

Kształtowanie prężności w życiu osobistym jest niezwykle ważne z wielu powodów. Oto niektóre z nich:

Informacje o sponsorze
Działanie realizowane w ramach Laboratorium Prężności Społecznej Miasta