Logo Arka

TELEFON ZAUFANIA „ARKA”

Telefon Zaufania „Arka” (będący oddziałem Gdańskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”) działa w oparciu o tzw. „Normy Międzynarodowe IFOTES” (International Federation of Telephonic Emergency Services) gwarantujące:

  • Zapewnienie możliwości dostępu do telefonu zaufania osobom przeżywającym trudności życiowe.
  • Wysłuchiwanie bez krytykowania i potępiania, życzliwość.
  • Absolutna dyskrecja, dotycząca przeprowadzanych rozmów telefonicznych.
  • Zachowanie całkowitej anonimowości rozmówcy.
  • Ścisłe unikanie wszelkiego nacisku religijnego, politycznego i ideologicznego.

Linia wsparcia

LINIA WSPARCIA

Specjalistyczne linie wsparcia prowadzone są przez fundację Auxilium.

Linia Wsparcia to inicjatywa naszej fundacji, która stanowi bezpieczne miejsce dla osób potrzebujących wsparcia emocjonalnego, porad oraz pomocy w trudnych sytuacjach życiowych. Nasza wykwalifikowana kadra specjalistów oraz wolontariusze są gotowi wysłuchać i udzielić wsparcia każdemu, kto się zgłosi, zapewniając wsparcie zarówno w zakresie problemów osobistych, jak i sytuacji kryzysowych.

Logo caritas

CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ

Caritas Polska jest duszpasterską instytucją charytatywną Kościoła katolickiego i największą organizacją społeczno-charytatywną w Polsce, która niesie profesjonalną, wielowymiarową pomoc osobom wykluczonym, ubogim, idącym przez życie z różnego rodzaju deficytami. Caritas Polska, będąc ich głosem i rzecznikiem, odwołuje się do wyraźnie zdefiniowanych wartości ewangelicznych, które wyznaczają kryteria oceny rzeczywistości społecznej i odpowiednie zasady działania: zasadę dobra wspólnego, pomocniczości, solidarności i miłości społecznej.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W TARNOWIE

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W TARNOWIE

Poradnia świadczy bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz z zakresu doradztwa zawodowego dla dzieci i uczniów z przedszkoli, szkół i placówek związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży mających siedzibę na terenie Miasta Tarnowa. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki, poradnia udziela pomocy klientom zamieszkałym na terenie Miasta Tarnowa.

Logo ZESPOŁu PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH W TARNOWIE

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI – ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH W TARNOWIE

ZPS jest w pełni nowoczesną placówką. Oferuje pacjentom wysoki poziom usług zgodny z obowiązującymi standardami postępowania medycznego, fachową opiekę lekarską i pielęgniarską. Wprowadzone zostają nowoczesne rozwiązania w rejestracji. Budynek przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 jest obiektem w pełni dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do zadań ZPS należy m. in.:

  • udzielanie indywidualnych, specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń zdrowotnych,
  • wykonywanie zabiegów chirurgicznych,
  • wykonywanie badań diagnostycznych,
  • prowadzenie rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych,
  • prowadzenie badań i terapii psychologicznej,

Informacje o sponsorze
Działanie realizowane w ramach Laboratorium Prężności Społecznej Miasta